Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa drogi w Dąbrówce- Wyłazy nr ewid.1091

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Dąbrówka-Wyłazy

  • Łączna kwota inwestycji: 157 003,86 zł

Opis inwestycji

W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego.

Sprawdź artykuł na ten temat