Rozbudowa i przebudowa drogi 360902W i 360918W – Gołąbek-Teodorów

2021-2023

13 746 604,61 zł

Rozbudowa drogi sprowadza się do wymiany istniejących warstw bitumicznych, korekty…

Zobacz inwestycję

Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną

2023-2024

12 538 190,83 zł

Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną: 1. Budowa Sali gimnastycznej…

Zobacz inwestycję

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej w Dąbrówce-Stany

2021

5 637 354,58 zł

Opracowanie dokumentacji z rozbudową Szkoły Podstawowej i budową sali sportowej…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa oczyszczalni ścieków

2019

4 120 500,00 zł

Rozbudowa oczyszczalni z przepustowości 400 m³/d do 600 m³/d. Zakres…

Zobacz inwestycję

Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Skórzec

2021

2 932 229,89 zł

Wybudowano windę, zlikwidowano bariery architektoniczne w Urzędzie. Wykonano termomodernizację budynku…

Zobacz inwestycję

Budowa ul. Małego Księcia w m. Dąbrówka-Ług II etap

2023

2 609 574,02 zł

II etap inwestycji obejmował rozbudowę ulicy Małego Księcia w m.…

Zobacz inwestycję

Budowa ul. Małego Księcia w m. Dąbrówka-Ług I etap

2022

1 887 065,08 zł

I etap inwestycji obejmował przebudowę drogi na odcinku drogi wojewódzkiej…

Zobacz inwestycję

Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Żelków

2018

1 489 785,33 zł

Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Żelków

Zobacz inwestycję

Przebudowa ul. Kopciuszka oraz ulic Alladyna i Kubusia Puchatka w m. Dąbrówka-Ług

2021

840 233,67 zł

Kompleksowo przebudowano ulicę Kopciuszka o długości około 284,50 m oraz  Alladyna…

Zobacz inwestycję

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąbrówka-Stany

2020

827 175,00 zł

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 Sprawdź artykuł…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej nr 360916W droga wojewódzka nr 803-Żelków -Kolonia Żelków w m. Żelków gm. Skórzec

2018

738 571,56 zł

W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową.

Zobacz inwestycję

Remont ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego

2023

604 205,00 zł

Umowę z wykonawcą zadania podpisano 17.10.2023r. W ramach zadania ,…

Zobacz inwestycję

Przebudowa i rozbudowa drogii ul. Cmentarnej etap II i III

2019

526 966,95 zł

Wykonanie 314 m nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m z…

Zobacz inwestycję

Budowa ul. Bajkowej w m. Dąbrówka-Ług

2020

524 418,83 zł

Umowę z wykonawcą zadania podpisano 05.03.202r. Wykonano nawierzchnię z kostki…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 1053/2 w m. Ozorów

2020

522 616,91 zł

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewidencyjny 1053/2 w m.…

Zobacz inwestycję

Wykonanie termomodernizacji świetlicy w miejscowości Czerniejew.

2024

519 500,00 zł

Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy polegająca na: dociepleniu ścian zewnętrznych z…

Zobacz inwestycję

Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w miejscowości Żelków II

2019

509 217,36 zł

Wybudowano budynek parterowy, o konstrukcji tradycyjnej, bez podpiwniczenia, wolnostojący, z…

Zobacz inwestycję

Budowa instalacji gazowej

2019

386 607,12 zł

Przebudowa instalacji gazowej w budynku Ośrodka Zdrowia oraz wykonanie instalacji…

Zobacz inwestycję

Przebudowa ulicy Akacjowej w miejscowości Gołąbek

2020

356 789,13 zł

Wykonano nawierzchnię asfaltową oraz pobocza z kruszywa na długości około…

Zobacz inwestycję

Przebudowa ujęcia wody z budową budynku technologicznego i infrastruktury technologicznej w m. Teodorów

2018

337 843,10 zł

Przebudowa ujęcia wody z budową budynku technologicznego i infrastruktury technologicznej…

Zobacz inwestycję

Karosacja samochodu pożarniczego w m. Żebrak

2022

320 000,00 zł

Zabudowa (karosacja) samochodu pożarniczego STAR-266 z napędem 6x6. W ramach…

Zobacz inwestycję

Rekultywacja Stawu w m. Skórzec

2020

298 241,97 zł

Remont zbiornika wodnego o powierzchni ok. 0.60 ha położonego na…

Zobacz inwestycję

Modenizacja świetlicy w m. Teodorów

2018

294 888,33 zł

Modenizacja świetlicy w m. Teodorów

Zobacz inwestycję

Rekultywacja stawu w m. Nowaki

2022

269 518,06 zł

Zadanie polegało na odmuleniu dna zbiornka o powierzchni 0,544ha oraz…

Zobacz inwestycję

Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 451 w miejscowości Żebrak

2022-2023

261 441,85 zł

Przebudowa drogi w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni i nawierzchni zjazdów,…

Zobacz inwestycję

Modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 9 etap I

2022

259 544,30 zł

Modernizacja sali w zakresie wymiany okien wraz z zamurowaniem otworów…

Zobacz inwestycję

Modernizacja budynku świetlicy w m. Żebrak

2018

256 392,71 zł

Modernizacja budynku świetlicy w m. Żebrak Sprawdź artykuł na ten…

Zobacz inwestycję

Modernizacja oświetlenia w m. Gołąbek

2019-2023

255 360,30 zł

W ramach inwestycji w latach 2019-2023 dobudowano nową sieć ze…

Zobacz inwestycję

Modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 9 etap II

2023

224 172,16 zł

Modernizacja sali sportowej w zakresie remontu i uszczelnienia dachu, obróbki…

Zobacz inwestycję

Modernizacja oświetlenia w m. Dąbrówka-Ług

2019-2023

213 704,20 zł

W ramach inestycji w latach 2019-2023 dobudowano nową sieć ze…

Zobacz inwestycję

Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej 360904W Grala – Drupia – gr gminy

2021-2022

211 806,00 zł

Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej 360904W…

Zobacz inwestycję

Pozyskanie samochodu strażackego OSP Ozorów

2023

200 000,00 zł

Pozyskanie ciężkiego samochodu ratowniczego-gaśniczego MAN

Zobacz inwestycję

Modernizacja świetlicy w m .Czerniejew

2023

189 924,30 zł

Modernizacja energetyczna budynku świetlicy polegała na zaprojektowaniu i wykonaniu prac…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z wbudowanym garażem OSP w miejscowości Grala-Dąbrowizna

2020

177 907,80 zł

Zakres inwestycji obejmował: rozbiórkę istniejącego wejścia do pomieszczenia garażu, wykonanie…

Zobacz inwestycję

Budowa drogi wewnętrznej w m. Trzciniec nr ewidencyjny 1490

2022-2023

173 717,22 zł

W ramach przedmiotowego zadania wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o…

Zobacz inwestycję

Budowa drogi w Dąbrówce-Wyłazy nr ewid. 1097

2021

171 616,56 zł

W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego. Sprawdź…

Zobacz inwestycję

Modernizacja oświetlenia w m. Teodorów

2019-2023

166 726,50 zł

W ramach inwestycji w latach 2019-2023 dobudowano nową sieć ze…

Zobacz inwestycję

Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa pomieszczeń na potrzeby Gminnej Bibliotecki Pblicznej w budynku ZSP ul. Siedlecka 9

2020-2021

163 255,00 zł

Zmiana sposobu użytkowania i adaptacja pomieszczeń z wykonaniem gruntownego remontu…

Zobacz inwestycję

Modernizacja oświetlenia w m. Żelków I

2019-2023

162 743,00 zł

W ramach inwestycji w latach 2019-2023 dobudowano nową sieć ze…

Zobacz inwestycję

Rekultywacja stawu w m. Dąbrówka-Ług

2021

159 137,85 zł

Umowę podpisano w dniu 16.07.2021r. W ramach zadania zbiornik został…

Zobacz inwestycję

Budowa drogi w Dąbrówce- Wyłazy nr ewid.1091

2021

157 003,86 zł

W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego. Sprawdź…

Zobacz inwestycję

Budowa drogi wewnętrznej w m. Trzciniec nr ewidencyjny 1028

2020

149 240,10 zł

Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 460 m i szerokości 3,2…

Zobacz inwestycję

Budowa parkingu przy świetlicy w m. Dabrówka-Wyłazy

2023

146 370,00 zł

Budowa parkingu na 13 miejsc postojowych.

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi dojazdowej w m. Dąbrówka-Stany

2019

144 224,90 zł

Remont drogi w m. Dąbrówka-Stany nr działki ew. 593. Wykonano…

Zobacz inwestycję

Rekultywacja zbiornika wodnego w m. Czerniejew

2022

125 312,00 zł

Prace polegały na odmuleniu dna oraz wzmocnieniu stabilności skarpy. Zamiarem…

Zobacz inwestycję

Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Żebrak

2019-2020

121 527,00 zł

W ramach inwestycji wyposażono plac zabaw i siłownię plenerową, wykonano…

Zobacz inwestycję

Wykonanie instalacji automatycznego nawadniania wraz z obudową płyty boiska w Dąbrówce -Ług

2021

119 998,80 zł

Wykonanie instalacji automatycznego nawadniania wraz z obudową płyty boiska w…

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Cmentarnej w Skórcu II etap, w tym budowa ścieżki edukacyjnej Ekosystem wodny i nadwodny” przy stawie w miejscowości Skórzec, gm. Skórzec.

2022

112 746,09 zł

Zakup i montaż pomocy edukacyjnych w tym wiaty.

Zobacz inwestycję

Zakup działki nr ew. 157/7 w m. Teodorów

2020

108 783,30 zł

W ramach przedmiotowego zadania zakupiono działę z przeznaczeniem na plac…

Zobacz inwestycję

Budowa ściezki edukacji ekologicznej w m. Nowaki

2023

101 620,00 zł

Powstała również ścieżka edukacyjna w skład, której wchodził montaż i…

Zobacz inwestycję

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Czerniejew

2021

100 000,00 zł

Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla OSP Czerniejew oraz wykonanie odpłatnego…

Zobacz inwestycję

Budowa placu zabaw z oświetleniem i altaną w m. Dąbrówka-Wyłazy

2021

92 479,27 zł

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz obiektów małej architektury z…

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia ulicznego ze słupami w m. Dąbrówka-Niwka II etapy

2021

91 828,20 zł

Budowa sieci oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi. Oświetlenie ma służyc…

Zobacz inwestycję

Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebdowę drogi gminnej nr 360919W i 360907W w m. Wólka Kobyla

2021

89 900,00 zł

Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebdowę drogi gminnej nr…

Zobacz inwestycję

Modernizacja strażnicy OSP Ozorów

2023

89 455,44 zł

Demontaż istniejącego pokrycia, demontaż istniejącej konstrukcji, demontaż istniejącej warstwy izolacji,…

Zobacz inwestycję

Modernizacja oświetlenia w m. Dąbrówka-Wyłazy

2022

88 929,00 zł

Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego- podwieszenie przewodu 371m na istniejących słupach…

Zobacz inwestycję

Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Kościelnej w Skórcu

2021

87 627,91 zł

Wykonanie nawierzchni bitumicznej z poboczami.

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 803 w m. Czerniejew

2020

86 215,64 zł

W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową

Zobacz inwestycję

Modernizacja oświetlenia Grala-Dąbrowizna – Wólka-Kobyla

2023

84 439,50 zł

W ramach zadania wybudowano kablową linię oświetlenia ulicznego przewodem YAKXS…

Zobacz inwestycję

Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec

2021

82 891,09 zł

Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy…

Zobacz inwestycję

Modernizacja oświetlenia ul. Siedlecka

2023

79 827,00 zł

Budowa sieci oświetlenia ulicznego ze słupami oraz wymiana opraw na…

Zobacz inwestycję

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m. Żelków II ul. Wspólna

2021-2023

74 039,20 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Wspólnej.…

Zobacz inwestycję

Budowa sieci elektroenergetycznej -kablowo-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego ze słupami

2023

72 447,00 zł

W ramach zadania wybudowano kablową linię oświetlenia ulicznego, stanowiska słupowe…

Zobacz inwestycję

Wymiana opraw na oparwy Led w m. Stara Dąbrówka

2022

72 014,04 zł

Zadanie polegało na wymianie opraw na oprawy nowe LED

Zobacz inwestycję

Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Czerniejew

2022-2023

68 129,70 zł

Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego ze słupami. Budowa odbywała się…

Zobacz inwestycję

Budowa placu zabaw w m. Stara Dąbrówka

2020

65 731,28 zł

Dostawa i motaż urządzeń zabawowych, rekultywacja nawierzchni trawiastej terenu przenaczonego…

Zobacz inwestycję

Moderniacja oświetlenia boiska przy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 9

2021

65 313,00 zł

Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia boiska sportowego.

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Cmentarnej w Skórcu

2021

64 756,00 zł

Zagospodarowanie terenu wokół stawu w tym wykonanie nasadzeń drzew, krzewów…

Zobacz inwestycję

Budowa placu zabaw w m. Boroszków

2021-2023

60 084,40 zł

W ramach zadania wykonano projekt. Zamontowano urządzenia zabawowe oraz elementy…

Zobacz inwestycję

Modernizacja budynku przy placu zabaw w m. Gołąbek

2020

55 500,00 zł

Wykonano roboty budowlane związane z wymianą dachu, dociepleniem ścian, wymianą…

Zobacz inwestycję

Budowa zbiornika wodnego i rowu wraz z przespustkami

2020

51 986,30 zł

Budowa zbiornika wodnego i rowu z przepustami

Zobacz inwestycję

Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w m. Grala-Dąbrowizna

2022-2023

51 743,58 zł

Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury. Sprawdź…

Zobacz inwestycję

Modernizacja oświetlenia ul. Bielna

2022

50 184,00 zł

Budowa sieci oświetlenia ulicznego ze słupami.

Zobacz inwestycję

Wykonanie przejścia dla pieszych w m. Czerniejew

2022

47 962,00 zł

Wykonanie przejścia dla pieszych oraz fragmentu chodnika w ciagu drogi…

Zobacz inwestycję

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy OSP Ozorów

2022

45 000,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej z budową altany plenerowej w m. Żebrak

2021

44 720,55 zł

W ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej przy świetlicy…

Zobacz inwestycję

Modernizacja oświetlenia w m. Skarżyn

2020

44 364,10 zł

Zadanie polegało n wybudowaniu napowietrznej linii oświetlenia ulicznego ze słupami…

Zobacz inwestycję

Opracowanie dokumetacji projektowej i budowa placu zabaw z altaną w m. Kłódzie

2020-2021

43 013,98 zł

Opracowanie dokumentcji projektowej i budowa placu zabaw.

Zobacz inwestycję

Modernizacja placu zabaw m. Żelków II

2023

41 004,70 zł

W ramach zadania na placu zabaw zdemontowano zużyte urządzenia oraz…

Zobacz inwestycję

Modernizacja strażnicy w m. Trzciniec

2023

40 380,00 zł

Modernizacja strażnicy w m. Trzciniec

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie działki nr 157/7 w m. Teodorów

2021

39 594,11 zł

W ramach przedmiotowego zadania utworzono plac zabaw w miejscowości Teodorów:…

Zobacz inwestycję

Zakup działki nr 660 w m. Dąbrówka-Ług

2020

36 839,68 zł

Zakup działki w celu funkcjonalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Zobacz inwestycję

Modernizacja oświetenia w m. Dąbrówka-Wyłazy II

2022

36 235,80 zł

Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego ze słupami.

Zobacz inwestycję

Wykonanie odwodnienia w m. Dąbrówka-Stany

2022-2024

36 071,19 zł

Wykonanie odwodnienia w m. Dąbrówka-Stany.

Zobacz inwestycję

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabw w m. Drupia

2020-2023

35 591,38 zł

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz obiektów małej architektury z…

Zobacz inwestycję

Instalacja gruntowej pomy ciepła w budynku strażnicy OSP Ozorów

2021

35 000,02 zł

Zainstalowano gruntową pompę ciepła w strażnicy OSP w Ozorowie. Na…

Zobacz inwestycję

Remont drogi w m. Dobrzanów

2022

32 828,87 zł

Wyrównanie, uzupełnienie ubytków , wałowanie tłucznia kamiennego.

Zobacz inwestycję

Remont elewacji budynku świetlicy i uzupełnienie ogrodzenia, utwardzenie parkingu

2019

30 959,60 zł

Malowanie elewacji oraz wykoanie 30m ogrodzenia panelowego o wymiarach 2,5m…

Zobacz inwestycję

Budowa drogi wewnętrznej w m. Trzciniec nr ewidencyjny 471

2021

30 959,60 zł

Wykonanie 195 m o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości…

Zobacz inwestycję

Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Żebrak

2020-2023

30 857,15 zł

Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w m. Żebrak, zakup klimatyzatora z…

Zobacz inwestycję

Wykonanie ogrodzenia i doposażenie placu zabaw w m. Gołąbek

2019

30 810,60 zł

W ramach zadania dostarczono, zamontowano urządzenia zabawowe oraz elementy małej…

Zobacz inwestycję

Montaż opraw oświetleniowych w m. Wólka Kobyla

2023

30 627,00 zł

Montaż opraw oświetleniowych na istniejącej sieci elektroenergetycznej w ilości 29…

Zobacz inwestycję

Modernizacja oświetlenia ul. Reymonta

2022

30 135,00 zł

Budowa sieci oświetlenia ulicznego ze słupami.

Zobacz inwestycję

Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w m. Dąbrówka-Stany

2022

30 000,00 zł

Wykonano ogrodzenie prz Szkole Podstawowej w celu bezpieczeństwa dzieci uczęszczajacych…

Zobacz inwestycję

Remont strażncy OSP w Czerniejewie

2022

30 000,00 zł

W ramach zadania wykonano posadzki i ściany w garażu strażnicy

Zobacz inwestycję

Opracowanie dokumentacji wraz z budową placu zabaw w m. Dąbrówka-Stany

2020

29 580,00 zł

Budowa placu zabaw wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w m.…

Zobacz inwestycję

Budowa placu zabaw w m. Czerniejew

2021

29 048,45 zł

Zadaniem Gminy była budowa placu zabaw w m. Czerniejew. Plac…

Zobacz inwestycję

Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowania terenu przy świetlicy w m. Nowaki

2020

28 145,00 zł

Wykonanie ogrodzenia panelowego z furtką oraz bramą. Nawiezienie i rozplantowanie…

Zobacz inwestycję

Modernizacja ogrodzenia przy boisku sportowym w m. Gołąbek

2023

28 133,43 zł

Wykonano 167 m kompletnego ogrodzenia panelowego wraz z bramą i…

Zobacz inwestycję

Zakup działki w m. Dąbrówka-Stany

2019

27 718,10 zł

Zobacz inwestycję

Budowa placu zabaw w m. Trzciniec

2021

27 045,00 zł

Zakupiono urządzenia zabawowe oraz zagospodarowano teren pod plac zabaw.

Zobacz inwestycję

Zakup działki pod plac zabaw w m. Stara Dąbrówka

2018

26 797,28 zł

Zakup działki pod budowę placu zabaw.

Zobacz inwestycję

Wykonanie ogrodzenia i siedzisk przy boisku sportowym w m. Gołąbek

2018

26 723,50 zł

Wykonanie ogrodzenia przy boisku.

Zobacz inwestycję

Remont świetlicy z zagospodarowaniem terenu w m. Grala-Dąbrowizna

2020

25 487,72 zł

Wykonanie konstrukcji oraz daszku wraz z pokryciem blachodachówką i wykonaniem…

Zobacz inwestycję

Rekultywacja stawu w m. Gołąbek

2020

25 308,00 zł

Zakres wykonanych prac obejmował: odmulenie dna zbiornika z namułu o…

Zobacz inwestycję

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w m. Ozorów

2022

25 000,00 zł

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w m. Ozorów Sprawdź artykuł na…

Zobacz inwestycję

Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Żelków II

2020

23 000,00 zł

Wykonano ogrodzenie placu oraz utwardzenie terenu kostką brukową

Zobacz inwestycję

Wykonanie progów zwalniających w m. Żelków ul. Wspólna

2023

22 600,00 zł

Wykonano 2 progi zwalniające na ul. Wspólnej.

Zobacz inwestycję

Modernizacja oświetlenia ul. Słoneczna, Krótka, Kameckiego i Reymonta.

2020

21 400,00 zł

Wymiana opraw na nowe LED. Sprawdź artykuł na ten temat 

Zobacz inwestycję

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa drogi wewnętrznej dz. nr 283, 286/1, 260 w miejscowości Teodorów”

2022

21 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wewnętrznej dz. nr 283,…

Zobacz inwestycję

Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Żelków I

2019

21 000,00 zł

Utwardzono plac przy świetlicy kostką brukową o grubości 8 cm…

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz zakup altany w m. Żelków I

2021

20 472,05 zł

Utwardzenie terenu, zakup i montaż altany plenerowej.

Zobacz inwestycję

Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w m. Skórzec

2023

20 000,00 zł

Zakup i montaż trzech klimatyzatorów naściennych z funkcją ogrzewania.

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka Kobyla

2019

19 200,00 zł

Wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej.

Zobacz inwestycję

Remont świetlicy wiejskiej w m. Ozorów

2020

17 000,00 zł

Wyremontowano świetlicę wiejską

Zobacz inwestycję

Modernizacja altany w m. Kłódzie

2023

16 000,00 zł

Altana przed świetlicą w m. Kłódzie, konstrukcja drewno BSH SI…

Zobacz inwestycję

Wykonanie instalacji gazowej w tym zakup butli w świetlicy w m. Gołąbek

2023

15 499,23 zł

Wykonanie instalacji gazowej w tym zakup butli w świetlicy w…

Zobacz inwestycję

Budowa progów zwalniających w m. Czerniejew

2022

15 200,00 zł

Zadaniem było opracowanie projektu progów zwalniających na drodze w m.…

Zobacz inwestycję

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przystanku autobusowego w m. Żebrak

2020

15 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przystanku autobusowego w m. Żebrak

Zobacz inwestycję

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Teodorów

2022

14 982,51 zł

Wykonano ogrodzenie panelowe z bramą i furtką

Zobacz inwestycję

Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Kłódzie

2022

14 280,00 zł

Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w m. Kłódzie, zakup klimatyzatora z…

Zobacz inwestycję

Zakup i montaż kamery obrowej przy stawie w m. Skórzec

2023

14 133,00 zł

Zakup i montaż kamery obrowej przy stawie w celu poprawy…

Zobacz inwestycję

Remont drogi w m. Skarżyn

2023

13 400,44 zł

Wykonano nawierzchnię asfaltową.

Zobacz inwestycję

Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w m. Trzciniec

2021

12 919,92 zł

Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej.

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie placu zabaw z budową altany w m. Dąbrowka-Stany

2021

12 842,82 zł

Zakup materiałów i budowa altany oraz zakup roślin w ramach…

Zobacz inwestycję

Zakup i dostawa traktorka do koszenia trawy w m. Drupia

2022

12 500,00 zł

Zakup i dostawa traktorka do koszenia trawy .

Zobacz inwestycję

Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Ozorów

2020

11 685,00 zł

Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Ozorów

Zobacz inwestycję

Remont drogi gminnej nr 1100 w m. Dąbrówka-Wyłazy II

2021

10 108,00 zł

Utwardzenie i wyrównanie drogi gminnej

Zobacz inwestycję

Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w m. Teodorów

2022

10 060,00 zł

Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w m. Teodorów, zakup klimatyzatora z…

Zobacz inwestycję

Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka-Ług

2022

10 060,00 zł

Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka-Ług

Zobacz inwestycję

Budowa opaski wokół budynku przy placu zabaw w Gołąbek

2023

10 000,00 zł

Budowa opaski wokół budynku przy placu zabaw w Gołąbku

Zobacz inwestycję

Wykonanie zadaszenia nad wejsciem do świetlicy w m. Drupia

2021

10 000,00 zł

Wykonanie zadaszenia nad wejściem przednim i tylnym do świetlicy z…

Zobacz inwestycję

Remont dachu na świetlicy wiejskiej w m. Trzciniec

2019

10 000,00 zł

Remont dachu na świetlicy wiejskiej w m. Trzciniec

Zobacz inwestycję

Zakup i montaż wiat przystankowych w m. Trzciniec

2023

9 215,16 zł

Zakup i montaż wiat przystankowych w m. Trzciniec

Zobacz inwestycję

Modernizacja oświetlenia ul. Klonowa w m. Dąbrówka-wyłazy

2022

9 065,10 zł

Zadanie polegało na dowieszeniu napowietrznej linii oświetlenia ulicznego i montaż…

Zobacz inwestycję

Doposażenie placu zabaw w m. Ozorów

2022

7 248,01 zł

W ramach zadania doposażono plac zabaw w urządzenia zabawoe w…

Zobacz inwestycję

Budowa wiaty przystankowej w m. Dąbrówka-Niwka

2020

7 000,00 zł

Budowa wiaty przystankowej oraz utwardzenie terenu pod wiatę.

Zobacz inwestycję

Budowa wiaty przystankowej w m. Boroszków

2019

6 000,00 zł

Budowa wiaty przystankowej oraz utwardzenie terenu pod wiatę.

Zobacz inwestycję

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Trzciniec

2021

5 156,97 zł

Zakup samochodu pożarniczegodla OSP Trzciniec

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Dąbrówka-Ług

2022

4 548,93 zł

Zamontowano barierki ławki oraz kosze na odpady

Zobacz inwestycję

Wymiana opraw na oprawy LED w m. Dabrówka-Wyłazy

2022

0,00 zł

W ramach zadania umowy na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie…

Zobacz inwestycję
141

Tyle dużych inwestycji zrealizowaliśmy dla Was

60 662 413,63 zł

To łączny koszt zrealizowanych inwestycji

30 991 975,42 zł

To łączna kwota pozyskanych dofinansowań

Wszystkie inwestycje