Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Żelków I

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Żelków

  • Łączna kwota inwestycji: 21 000,00 zł

Opis inwestycji

Utwardzono plac przy świetlicy kostką brukową o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z betonu cementowego.