Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modenizacja świetlicy w m. Teodorów

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Teodorów

  • Łączna kwota inwestycji: 294 888,33 zł

Opis inwestycji

Modenizacja świetlicy w m. Teodorów