Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną

  • Rok inwestycji: 2023-2024

  • Miejsce inwestycji: Skórzec, Grala Dąbrowizna, Dąbrówka-Stany

  • Łączna kwota inwestycji: 12 538 190,83 zł

Opis inwestycji

Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną:
1. Budowa Sali gimnastycznej z infrastrukturą techniczno-drogową oraz przebudowa istniejącej kotłowni przy szkole Podstawowej w m. Grala-Dąbrowizna – powstaje nowa sala gimnastyczna o wymiarach 13x24m wraz z szatniami i  łazienkami.
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Dąbrówka-Stany- powstaje nowoczesne boisko wielofunkcyjne, boisko do badmintona oraz skocznia do skoku w dal.
3. Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu- powstaje kompleks sportowy w skład którego wchodzą: boisko ze sztuczną murawą do gry w piłkę nożną, boisko ze sztuczną nawierzchnią do gry w siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego, budynek zaplecza szatniowego oraz plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną.
Termin zakończenia robót budowlanych planowany jest na 30 kwietnia 2024 r.
Inwestycja powstaje dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja II w wysokości 9 900 000,00 zł.