Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa zbiornika wodnego i rowu wraz z przespustkami

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Dąbrówka-Stany

  • Łączna kwota inwestycji: 51 986,30 zł

Opis inwestycji

Budowa zbiornika wodnego i rowu z przepustami