Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi dojazdowej w m. Dąbrówka-Stany

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Dąbrówka-Stany

  • Łączna kwota inwestycji: 144 224,90 zł

Opis inwestycji

Remont drogi w m. Dąbrówka-Stany nr działki ew. 593. Wykonano nawierzchnię asfaltową z nadbudową.