Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa ul. Kopciuszka oraz ulic Alladyna i Kubusia Puchatka w m. Dąbrówka-Ług

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: ul. Kopciuszka, ul. Alladyna i ul. Kubusia Puchatka

  • Łączna kwota inwestycji: 840 233,67 zł

Opis inwestycji

Kompleksowo przebudowano ulicę Kopciuszka o długości około 284,50 m oraz  Alladyna i Kubusia Puchatka o długości około 288,35 m. Wykonano podbudowę pod jezdnię z kruszywa, wykonano jezdnię o szerokości 6 m z kostki betonowej i pobocza żwirowe oraz zjazdy na działki.

Sprawdź artykuł na ten temat