Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont strażncy OSP w Czerniejewie

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Czerniejew

  • Łączna kwota inwestycji: 30 000,00 zł

Opis inwestycji

W ramach zadania wykonano posadzki i ściany w garażu strażnicy