Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci elektroenergetycznej -kablowo-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego ze słupami

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Wólka Kobyla

  • Łączna kwota inwestycji: 72 447,00 zł

Opis inwestycji

W ramach zadania wybudowano kablową linię oświetlenia ulicznego, stanowiska słupowe 8 szt., zamontowano nową szafkę SON oraz oprawy oświetleniowe typu LED.