Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąbrówka-Stany

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: OSP Dąbrówka-Stany

  • Łączna kwota inwestycji: 827 175,00 zł

Opis inwestycji

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4

Sprawdź artykuł na ten temat