Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Trzciniec

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: OSP Trzciniec

  • Łączna kwota inwestycji: 5 156,97 zł

Opis inwestycji

Zakup samochodu pożarniczegodla OSP Trzciniec