Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa ujęcia wody z budową budynku technologicznego i infrastruktury technologicznej w m. Teodorów

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Teodorów

  • Łączna kwota inwestycji: 337 843,10 zł

Opis inwestycji

Przebudowa ujęcia wody z budową budynku technologicznego i infrastruktury technologicznej w m. Teodorów