Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 9 etap I

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: ul. Siedlecka

  • Łączna kwota inwestycji: 259 544,30 zł

Opis inwestycji

Modernizacja sali w zakresie wymiany okien wraz z zamurowaniem otworów okiennych, obróbką blacharską podokienników i obotami rozbiórkowymi.