Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rekultywacja stawu w m. Gołąbek

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Gołąbek

  • Łączna kwota inwestycji: 25 308,00 zł

Opis inwestycji

Zakres wykonanych prac obejmował: odmulenie dna zbiornika z namułu o grubości do 0,5m, budowa grobli w celu uniknięcia zalewania sąsiednich działek wodą ze zbiornika w okresie zwiększonej jego retencji np. poprzez wody opadowe, budowa skarpy z nachyleniem 1:1,5m dookoła budowanej grobli w celu zwiększenia jej stateczności, budowa skarpy z nachyleniem 1:2,5m służącej do swobodnego wejścia do wody, oczyszczenie brzegów z krzaków. Roboty były wykonywane w okresie od 04.03.2020 do 15.04.2020 r.

Sprawdź artykuł na ten temat