Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wymiana opraw na oprawy LED w m. Dabrówka-Wyłazy

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Dąbrówka-Wyłazy

  • Łączna kwota inwestycji:

Opis inwestycji

W ramach zadania umowy na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skórzec wymieniono oprawy i żarówki w m. Dąbrówka-Wyłazy wzdłuż drogi powiatowej.