Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Żebrak

  • Rok inwestycji: 2019-2020

  • Miejsce inwestycji: Żebrak

  • Łączna kwota inwestycji: 121 527,00 zł

Opis inwestycji

W ramach inwestycji wyposażono plac zabaw i siłownię plenerową, wykonano ogrodzenie terenu i nasadzenia krzewów.

Sprawdź artykuł na ten temat