Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja oświetlenia Grala-Dąbrowizna – Wólka-Kobyla

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Wólka Kobyla

  • Łączna kwota inwestycji: 84 439,50 zł

Opis inwestycji

W ramach zadania wybudowano kablową linię oświetlenia ulicznego przewodem YAKXS 4x35mm-471/570m, nowe stanowiska słupowe z oprawami oświetleniowymi 14 szt oraz dostosowano szafki oświetlenia ulicznego na istniejącej stacji.