Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Skórzec

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Urząd Gminy

  • Łączna kwota inwestycji: 2 932 229,89 zł

Opis inwestycji

Wybudowano windę, zlikwidowano bariery architektoniczne w Urzędzie. Wykonano termomodernizację budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonano prace remontowe wewnątrz budynku.

Sprawdź artykuł na ten temat