Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Czerniejew

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Czerniejew

  • Łączna kwota inwestycji: 100 000,00 zł

Opis inwestycji

Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla OSP Czerniejew oraz wykonanie odpłatnego certyfikatu bezpieczeństwa