Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja oświetlenia w m. Dąbrówka-Wyłazy

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Dąbrówka-Wyłazy

  • Łączna kwota inwestycji: 88 929,00 zł

Opis inwestycji

Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego- podwieszenie przewodu 371m na istniejących słupach oraz dowieszenie nowych opraw LED 8szt.