Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie progów zwalniających w m. Żelków ul. Wspólna

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Żelków ul. Wspólna

  • Łączna kwota inwestycji: 22 600,00 zł

Opis inwestycji

Wykonano 2 progi zwalniające na ul. Wspólnej.