Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi w m. Dobrzanów

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Dobrzanów

  • Łączna kwota inwestycji: 32 828,87 zł

Opis inwestycji

Wyrównanie, uzupełnienie ubytków , wałowanie tłucznia kamiennego.