Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ul. Bajkowej w m. Dąbrówka-Ług

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Dąbrówka-Ług

  • Łączna kwota inwestycji: 524 418,83 zł

Opis inwestycji

Umowę z wykonawcą zadania podpisano 05.03.202r. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej oraz pobocza mżwirowe na długości około 386 m. Prace budowlane zakońzcyły się 22.05.2020

Sprawdź artykuł na ten temat