Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup i montaż kamery obrowej przy stawie w m. Skórzec

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: ul. Cmentarna

  • Łączna kwota inwestycji: 14 133,00 zł

Opis inwestycji

Zakup i montaż kamery obrowej przy stawie w celu poprawy bezpieczeńtwa.