Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 451 w miejscowości Żebrak

  • Rok inwestycji: 2022-2023

  • Miejsce inwestycji: Żebrak

  • Łączna kwota inwestycji: 261 441,85 zł

Opis inwestycji

Przebudowa drogi w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni i nawierzchni zjazdów, przebudowy chodnika w zakresie dojść do furtek i przebudowy poboczy.