Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup działki pod plac zabaw w m. Stara Dąbrówka

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Stara Dąbrówka

  • Łączna kwota inwestycji: 26 797,28 zł

Opis inwestycji

Zakup działki pod budowę placu zabaw.