Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie ogrodzenia i siedzisk przy boisku sportowym w m. Gołąbek

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Gołąbek

  • Łączna kwota inwestycji: 26 723,50 zł

Opis inwestycji

Wykonanie ogrodzenia przy boisku.