Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w m. Trzciniec

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Trzciniec

  • Łączna kwota inwestycji: 12 919,92 zł

Opis inwestycji

Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej.