Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup i montaż wiat przystankowych w m. Trzciniec

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Trzciniec

  • Łączna kwota inwestycji: 9 215,16 zł

Opis inwestycji

Zakup i montaż wiat przystankowych w m. Trzciniec