Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup i dostawa traktorka do koszenia trawy w m. Drupia

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Drupia

  • Łączna kwota inwestycji: 12 500,00 zł

Opis inwestycji

Zakup i dostawa traktorka do koszenia trawy .