Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi gminnej nr 1100 w m. Dąbrówka-Wyłazy II

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Dąbrówka-Wyłazy

  • Łączna kwota inwestycji: 10 108,00 zł

Opis inwestycji

Utwardzenie i wyrównanie drogi gminnej