Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wymiana opraw na oparwy Led w m. Stara Dąbrówka

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Stara Dąbrówka

  • Łączna kwota inwestycji: 72 014,04 zł

Opis inwestycji

Zadanie polegało na wymianie opraw na oprawy nowe LED