Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja oświetenia w m. Dąbrówka-Wyłazy II

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Dąbrówka-Wyłazy

  • Łączna kwota inwestycji: 36 235,80 zł

Opis inwestycji

Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego ze słupami.