Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja budynku przy placu zabaw w m. Gołąbek

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Gołąbek

  • Łączna kwota inwestycji: 55 500,00 zł

Opis inwestycji

Wykonano roboty budowlane związane z wymianą dachu, dociepleniem ścian, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.