Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rekultywacja Stawu w m. Skórzec

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: ul. Cmentarna

  • Łączna kwota inwestycji: 298 241,97 zł

Opis inwestycji

Remont zbiornika wodnego o powierzchni ok. 0.60 ha położonego na działce nr 81/2 w obrębie Skórzec, polegający na odmuleniu dna, wzmocnieniu stabilności skarp oraz remoncie budowli utrzymującej wodę w zbiorniku. Zamiarem inwestycji było wykonanie robót związanych z utrzymaniem urządzenia wodnego – zbiornika wodnego w celu zachowania jego funkcji, tj. retencjonowania wody. Zadanie inwestycyjne obejmowało: 1) osuszenie dna zbiornika,
2) wycięcie drzew i usunięcie krzaków,
3) odmulenie dna zbiornika,
4) wykonanie remontu przepustu,
5) remont skarp brzegów zbiornika,
6) remont budowli zatrzymującej wodę w zbiorniku,
7) uporządkowanie i przywrócenie do stanu pierwotnego terenu przyległego do zbiornika.

Sprawdź artykuł na ten temat