Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przystanku autobusowego w m. Żebrak

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Żebrak

  • Łączna kwota inwestycji: 15 000,00 zł

Opis inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przystanku autobusowego w m. Żebrak