Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 803 w m. Czerniejew

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Czerniejew

  • Łączna kwota inwestycji: 86 215,64 zł

Opis inwestycji

W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową