Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Żelków II

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Żelków

  • Łączna kwota inwestycji: 23 000,00 zł

Opis inwestycji

Wykonano ogrodzenie placu oraz utwardzenie terenu kostką brukową