Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont świetlicy wiejskiej w m. Ozorów

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Ozorów

  • Łączna kwota inwestycji: 17 000,00 zł

Opis inwestycji

Wyremontowano świetlicę wiejską