Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Moderniacja oświetlenia boiska przy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 9

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: ul. Siedlecka 9

  • Łączna kwota inwestycji: 65 313,00 zł

Opis inwestycji

Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia boiska sportowego.