Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w m. Ozorów

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Ozorów

  • Łączna kwota inwestycji: 25 000,00 zł

Opis inwestycji

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w m. Ozorów

Sprawdź artykuł na ten temat