Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi w m. Skarżyn

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Skarżyn

  • Łączna kwota inwestycji: 13 400,44 zł

Opis inwestycji

Wykonano nawierzchnię asfaltową.