Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Ozorów

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Ozorów

  • Łączna kwota inwestycji: 11 685,00 zł

Opis inwestycji

Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Ozorów