Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa drogi wewnętrznej dz. nr 283, 286/1, 260 w miejscowości Teodorów”

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Teodorów

  • Łączna kwota inwestycji: 21 000,00 zł

Opis inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wewnętrznej dz. nr 283, 286/1, 260 w miejscowości Teodorów