Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Teodorów

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Teodorów

  • Łączna kwota inwestycji: 14 982,51 zł

Opis inwestycji

Wykonano ogrodzenie panelowe z bramą i furtką