Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie instalacji automatycznego nawadniania wraz z obudową płyty boiska w Dąbrówce -Ług

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Dąbrówka-Ług

  • Łączna kwota inwestycji: 119 998,80 zł

Opis inwestycji

Wykonanie instalacji automatycznego nawadniania wraz z obudową płyty boiska w Dąbrówce -Ług