Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej z budową altany plenerowej w m. Żebrak

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Żebrak

  • Łączna kwota inwestycji: 44 720,55 zł

Opis inwestycji

W ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej przy świetlicy – 32 m ², utwardzenie terenu pod altanę z kostki brukowej – 48 m ², i wykonano drewnianą altanę ogrodową o wymiarach 5 m x 7 m krytą gontem bitumicznym.