Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Kościelnej w Skórcu

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: ul. Kościelna

  • Łączna kwota inwestycji: 87 627,91 zł

Opis inwestycji

Wykonanie nawierzchni bitumicznej z poboczami.