Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz zakup altany w m. Żelków I

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Żelków

  • Łączna kwota inwestycji: 20 472,05 zł

Opis inwestycji

Utwardzenie terenu, zakup i montaż altany plenerowej.